Immanuelkerk Delft

Immanuelkerk Delft: bijzonder project met unieke aanpak

De Immanuelkerk aan de Schoemakerstraat in Delft stamt uit de jaren vijftig. Heel lang was het een algemeen protestantse kerk. Twaalf jaar geleden nam de Gereformeerde Gemeente Vrijgemaakt voor Delft en omstreken het kerkgebouw over. Het was verouderd en er was heel veel achterstallig onderhoud.

Plannen tot verbetering en vernieuwing leidden tot een grootscheeps bouwplan dat in de periode augustus 2019 tot april 2020 werd uitgevoerd. Toen het kerkgebouw met in totaal negen grotere en kleinere zalen klaar was, brak corona uit. De kerkgemeenschap die 800 leden telt, heeft het gebouw dus nog niet in volle glorie in gebruik kunnen nemen.

We hebben het hier over een moderne kerk en een relatief jonge en sterk groeiende kerkgemeenschap. Dat stelde ook de nodige eisen aan het verbouwings- en vernieuwingsplan, vertelt Petrus Postma.

“Eigenlijk hebben we alles vernieuwd behalve de grote kerkzaal zelf. Die heeft een karakteristieke sfeer die we willen behouden. We gaan daar in de toekomst nog wel een en ander verbeteren en vernieuwen, maar met behoud van het bestaande karakter. Alles buiten en rondom de kerkzaal is volledig vernieuwd: vloeren, plafonds, wanden, elektra, de verwarming c.q. de klimaatregeling, eigenlijk alles. We hebben een binnentuin overkapt en de voormalige kosterswoning is omgebouwd tot enkele ruimten voor samenkomsten. We hebben straks als alles weer draait op zondag alle ruimten nodig voor crèches en voor kindernevendiensten voor drie leeftijdsgroepen.”

De Immanuelkerk vond in Meerbouw de ideale ‘bouwpartner’. Dat ging via het Delftse Architectenbureau Zeeuwse Jongens van Harald Schout en Tim Koers die verantwoordelijk was voor het project Immanuelkerk.

Immanuelkerk Delft

Petrus Postma, die zelf beroeps- en vakmatig werkzaam is in de duurzame energie, vertelt dat de samenwerking met Frank van der Meer en Meerbouw vanaf het begin ‘een openbaring was’.

“Frank was meteen proactief en totaal niet afwachtend. Hij spuide bij de eerste rondgang door het gebouw al zijn ideeën en stelde zich heel open en transparant op. En vervolgens is eigenlijk het hele proces zo geweest. Wat wij vooral niet wilden, was een relatief lage aanbieding en vervolgens meerkosten die niet te overzien zijn. Dat gevaar dreigt altijd bij zo’n oud gebouw waar allerlei vervelende verrassingen op de loer liggen. Wat we dus gedaan hebben, is eerst voldoende tijd uittrekken voor het volledig en tot in detail in beeld brengen van wat er bouwkundig allemaal moest gebeuren. Frank heeft vervolgens een aanbieding neergelegd waar wij goed mee konden leven en waar vervolgens geen verrassingen of tegenvallers bij gekomen zijn. Meerbouw en de partners, zoals Velux en Verbakel Gas Service, hebben kwalitatief hoogwaardig werk geleverd en alles is binnen het budget naar verwachting uitgevoerd. Met daarbij ook een hele goede afstemming tussen wat de vakmensen hebben uitgevoerd en wat wij vanuit de kerk via heel vakkundige vrijwilligers zelf hebben kunnen doen. Ook op dat punt was de samenwerking perfect.”

Met trots leidt Petrus Postma ons rond door het totale omvangrijke gebouw. Hij wijst op allerlei mooie details en vertelt dat alle ruimtes echt optimaal zijn gebruikt en super efficiënt en slim verbouwd en ingericht. “We zijn echt heel blij dat Meerbouw bijtijds op onze weg gekomen is”, zegt Petrus Postma tot slot.

Direct contact opnemen?